Bestelakoak - Otros

AUZO: Errekaleor Bizirik!

ERREKALEOR BIZIRIK! PROIEKTUAREN ALDEKO MANIFESTUA

Manifestu honen sinatzaileok, babesa ematen diegu Errekaleor bizirik! Proiektuaren parte diren pertsonei; bai etxebizitza bat okupatzeko erabakia hartu dutenei, zein auzoan alternatiba sozioekonomiko eta kulturalari ekin diotenei.

Etxebizitza eskubidea oinarri hartuta (ONU-k pertsona ororentzat egindako Oinarrizko Eskubideen Kartan onartzen duen bezala, edo eta, Gasteizko Gobernuak 2008ko abenduaren 5ean onartutako Zerbitzu Sozialen Legean) eta auzoak eskaintzen dituen baliabideak (Gizarte etxea, zinema, frontoia, etab.) ikusita, DEI EGITEN DIOGU Vitoria-Gasteizko udalari, Ensanche 21-eko Administrazio Kontseiluaren gehiengoak 2014 otsailaren 20an adostutako 5.gaia, ilegalki okupatutako Elkartearen titulartasuna duten etxebizitzen jabetzaren aitorpenerako prozesu judiziala abiatzean datzana, bertan behera utz dezan. 2014ko URRIA, VITORIA-GASTEIZ.
MANIFIESTO DE APOYO AL PROYECTO ERREKALEOR BIZIRIK!

Los firmantes de este manifiesto, damos el apoyo a las personas que son parte del proyecto Errekaleor Bizirik!, tanto en el tema de la vivienda, como en tema de la alternativa socioeconómica y cultural.

Basándonos en el derecho a la vivienda (como reconocen la Carta de la ONU en su declaración de Derechos Fundamentales para todas las personas, así como otros acuerdos y leyes, entre otros la Ley de Servicios Sociales de 5 de diciembre del 2008 del Gobierno de Gasteiz) y teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el barrio (el centro social, el frontón, el cine, etc. ), EMPLAZAMOS al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que anule el acuerdo de la mayoría del Consejo de Administración de Ensanche 21 de 20 de febrero del 2014, asunto 5º, referente a la incoación del procedimiento judicial declarativo de la posesión de inmuebles titularidad de la Sociedad ocupados ilegalmente.

ERREKALEOR BIZIRIK! PROIEKTUA

 Errekaleor auzoa, Vitoria- Gasteizko udaletxeak hiriaren hazkunderako planen barruan sartu zuen 1990eko hamarkada amaieran, helburua auzoa botatzea zen, plana aurrera eramateko. 2002an hasi ziren lehen auzokideak birkokatze hitzarmenen bidez auzoa husten. Hamabi urte beranduago, denda, taberna, zinema, eliza, frontoia eta gizarte etxea itxi badituzte ere, hamar bat familiak auzoan jarraitzen dute.

2012 amaieran hasi ginen auzoan gertatutakoa ikertzen, horrela konturatu ginen etxebizitza hutsez gain auzoak alternatiba integral bat garatzeko aukera eskaintzen zigula. Bide horretan, bertara bizitzera joatea erabaki genuen, aurretik lanketa bat egin genuelarik, auzokideekin hitz egin, Ensanche 21 ikertu, etab…

2013ko irailaren 3an hamar laguneko talde bat Errekaleor 26 eraikinean bizitzera etorri ginen. Ordutik Errekaleor biziberritzeko martxan jarri genuen proiektua, “Errekaleor Bizirik” hazten joan da. Martxan jarri ditugun proiektu txikiekin (zinemaren irekiera, frontoia, liburutegia, ortua, oilategia, entsegu lokala), jendea batzen joan da eta hirurogei bat lagun ari gara lanean jada.

2014ko otsailean Ensanche 21-eko administrazio kontseiluak Errekaleor 26 eraikinaren aurkako prozesu judizial ordinarioa hastea erabaki zuen. Guk, hau ez dugu soilik eraikinaren aurkako eraso bezala ikusten, baizik eta auzo proiektu osoaren aurkako erasotzat.

EL PROYECTO ERREKALEOR BIZIRIK!

El barrio de Errekaleor entro dentro de los planes de expansión urbanística del ayuntamiento a finales de los 90, con el objetivo de derribarlo puesto que era un impedimento para tal expansión. En el 2002 empezaron a firmar los primeros vecinos los contratos de realojo. Después de doce años, pese a que hayan cerrado el cine, la iglesia, el bar, el frontón, la tienda, el centro social y más, diez familias todavía viven en el barrio.

Comenzamos a reunirnos a finales del 2012, investigando lo que pasó. Nos dimos cuenta de que el barrio, junto a las casas vacías con las que plantear una alternativa a la problemática de la vivienda, ofrecía posibilidades para el desarrollo de una alternativa integral. De este modo, hicimos un trabajo previo antes de venirnos a vivir, hablar con los vecinos, investigar a Ensanche 21, etc…

El 3 de septiembre de 2013 un grupo formado por diez amigos vinimos a vivir al número 26 de Errekaleor. Desde entonces el proyecto puesto en marcha para la recuperación de Errekaleor, “Errekaleor Bizirik!”, ha ido cogiendo fuerza. Con los pequeños proyectos puestos en marcha (reabrir el cine, frontón, biblioteca, huerto, gallinero, local de ensayo), ya somos mas de sesenta las personas que participamos.

En febrero de 2014 el consejo de administración de Ensanche 21 decidió poner en marcha el procedimiento judicial ordinario contra el portal 26 de Errekaleor. Pero en nuestra opinión, no es solo un ataque al número 26 sino a todo el barrio.