Bestelakoak - Otros

Bizikleta segurtasunez erabiltzeko familia-gida

Gida honek galdera horien erantzunak eta bizikletan ikastearekin eta era seguruan ibiltzearekin lotutako beste galdera batzuen erantzunak emango dizkizu
Kontuan izan behar da bizikleta ere ibilgailua dela, eta, horrenbestez, trafikoko eta bide-segurtasuneko arauak bete behar dituela, beste edozeinek bezalaxe. Ezinbestekoa da umeak
hori argi eta garbi eduki dezala; oso garrantzitsua da, bai beretzat, bai inguruan dabiltzanentzat ere.
Komeni da, hortaz, behin eta berriz gogoraraztea trafikoko seinaleen mezu guzti-guztiak
bete behar dituztela