Bestelakoak - Otros

Emakumeentzako autodefentsa feminista tailerra Gasteizen. 2. lantegia

Beldur barik. Lantegiok trebetasun fisikoak eta indargune psikologikoak garatzea dute helburu, emakumeen aurka gerta daitezkeen indarkeria-gertaerei erantzuteko.

Talleres para el desarrollo de habilidades físicas y fortalezas psicológicas, que puedan dar respuesta a posibles episodios de violencia contra las mujeres.

NOIZ?//¿CUÁNDO? 2014ko azaroak 11, 13, 18 eta 20 (astearte eta ostegunak)//11, 13, 18 y 20 de noviembre de 2014 (martes y jueves) 18:00 – 21:00

NON?//¿DÓNDE?Iparralde gizarte etxea. Larrun aretoa eta 3. lantegia// C.C. Iparralde. Sala Larrun y Taller 3

DINAMIZATZAILEA//DINAMIZADORA Maitena Monroy Romero.Fisioterapeuta eta emakumeen aurkako indarkerian aditua//Fisioterapeuta y Especialista en violencia contra las mujeres.

IZEN EMATEKO EPEA//PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN

Tailerra hasi baino astebete lehenago arte//Hasta una semana antes del comienzo del taller. 

INFORMAZIO GEHIAGORAKO…// PARA MÁS INFORMACIÓN…

Deitu telefonora //Llama al teléfono 945 161 345

Idatzi emailera//Escribe al email igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org