Bestelakoak - Otros

Zabalganako auzokideen %60k euskaraz hitz egin edota ulertu egiten du

Denok dakigunez, Gasteiz mailan Zabalgana euskaldun kopuru gehien dituen auzoetako bat da. Izan ere, kalera atera besterikez dugu irudipen bat baino begi bistakoa den gauza bat dela ondoioztatzeko. Gure auzoko edozein txokotan euskara aditzea dugu uneoro, bai gurasoek seme-alabei berbetan baita helduen artean ere. Ez da harritzekoa, kontuan hartuta gehienbat auzokide gaztez osaturiko auzo batetaz ari garela; eta hiriko jaiotze-tasa altuena izanik etorkizunean euskal hiztunak biderkatzen joango dira apurka-apurka.

Ondorio hauek guztiak,baina, betiere sentipen eta irudipenetan oinarrituak egon dira, momentuz datu enpiriko eta ofizialik ez baitaukagu. Hala ere, Zabalganako euskaldun kopuruari loturiko lehengo datu eta portzentajeak argitara ematen dituen nolabaiteko txosten bat helarazi zaigu Euskara Batzordetik. Datu hauek Gasteizko euskara zerbitzuak zein Eustatek egindako hainbat ikerketa aztertertu ostean ateratako ondorioetan dautza.

Gasteizko egoera hau da:

Euskaldunak 52.298 22,5%
Ia-euskaldunak 60.851 26,1%
Erdaldunak 119.678 51,4%

Zabalganari dagokionez, berriz, lehen hurbilketa bat egin daiteke, Gasteizko portzentajeak auzoko datuetara aplikatuz:

Portzentajea (Gasteiz) Pertsonak (2011n) Pertsonak

(2013an)

Zabalganako biztanleak 100% 14358 19101
Euskaldunak 22,5% 3231 4298
Ia-eskualdunak 26,1% 3747 4985
Erdaldunak 51,4% 7380 9818

Hemen desfase nagusiena adinarekin lotutakoa izango da: Zabalganan biztanle gazteagoak ditu, gazteak euskaldunagoak dira, hortaz euskaldun gehiago dago… 2011ko datuen arabera:

Biztanleak eusk (%) eusk ia eusk (%) ia eusk. erd (%) erd
0-19 3336 63,5% 2117 26,4% 881 10,1% 337
20-64 10746 17,4% 1869 30,5% 3275 52,1% 5603
>=65 276 3,9% 11 9,4% 26 86,7% 239
OROTARA 14358 27,8% 3997 29,1% 4182 43,0% 6179

Hortaz, estrapolazioa egin daiteke 2013ko datuetara:

Portzentajea (Zabalgana, estimazioa) Pertsonak (2013n)
Zabalganako biztanleak 100% 19101
Euskaldunak 27,84% 5318
Ia-eskualdunak 29,13% 5564
Erdaldunak 43,04% 8221

ONDORIOZ:

Zabalganan gaur egun(2014) 21.000 biztanle inguru bizi da, horietatik %28 inguru euskaldunak dira, eta %29 ia euskalduna (euskaraz gutxienez ulertu egiten du).