Eko-logiaHirigintza - Planificación urbanaNabarmendutakoak - Destacado

Zabalortu: Behin betiko esleipena/Adjudicación definitiva

zabalortuBehin- behineko esleipen eta eskaturiko dokumentazio eman ostean, zeinak merituak eta baldintzak bermatzen dituen, ortuak egokitzen dituen ebazpena argitaratzen dugu;  betiere azken puntuazioan ateratako ordenari jarraiki.

Laster Zabalortuk erabiltzaileen batzarrera deituko die Zabalganako ortuak lan aritzeko asmoz. Adi egon!

….

Tras la Adjudicación provisional y la entrega de documentación acreditativa de los requisitos y méritos, publicamos la Resolución por la que en  adjudican las plazas según el orden establecido en la puntuación final.

Próximamente Zabalortu convocará Asamblea de usuarios /as para concretar los pasos a dar.

Descargar “Adjudicación definitiva” (2MB)